heptahgam
Zagadki

Dlaczego kruk jest podobny do biurka?

"Ponieważ może wydać kilka nut(at)ek, choć bardzo płaskich; co więcej, nigdy nie można go postawić tyłem do przodu."*

*W oryginale:"Because it can probuce a few notes, tho they are very flat; and it is nevar put with the wrong end in front". Rzeczownik notes oznacza zarówno "nuty", jak i "notatki", przymiotnik flat można tu tłumaczyć jako "płaskie" lub "matowe" (w odniesieniu do głosu) czy "bemolowe".


Monkey puzzle

Co się stanie z ciężarkiem, gdy małpa zacznie się wspinać po sznurze?

Zakładamy, że małpa wisi na jednym końcu sznura. Na drugim końcu przeciągniętego przez prążek sznura umocowany jest ciężarek o wadze równej wadze małpy. Co więcej, ciężarek i małpa wiszą w tej samej odległości od krążka.

Oto co Carroll w dzienniku 21 grudnia 1893 roku:"Zadziwiające, jak różne jest podejście do tego zadania ze strony różnych dobrych matematyków. Price powiada, że ciężarek pójdzie w górę ze wzrastającą prędkością, Clifton (a także Hartcourt) -że ciężarek pójdzie w górę z prędkoćią równą prędkości wspinającej się małpy, natomiast Sampson uważa, że zacznie on opadać!"

Prawidłowa odpowiedź, jeśli pominąć tarcie, jest inna. Niezależnie od tego, jak wspina się małpa -nawet gdyby puściła sznur i za chwilę złapała go ponownie -i ona, i ciężarek pozostaną zawsze na jednakowym poziomie.


Jak określić dzień tygodnia dla dowolnej daty?

Na początku należy rozdzielić wybraną datę na 4 części, które stanowią: liczba wieków, liczba lat od początku wieku, miesiąc oraz dzień miesiąca.
Następnie trzeba obliczyć 4 opisane niżej wartości, dodając każdą z nich, po jej ustaleniu, do wcześniejszych. Gdy obliczona wartość lub suma przekracza 7, należy ją podzielić przez 7 i zachować do dalszych obliczeń tylko resztę.

Wartość dla wieku -dla starych dat (a więc do 2 września 1752 roku) należy liczbę wieków dojąć od 18. Dla późniejszych dat (poczynając od 14 września tego samego roku*) trzeba podzielić liczbę wieków przez 4, odjąć resztę od 3 i otrzymany wynik pomnożyć przez 2.

Wartość dla roku -dodać do siebie: liczbę tuzinów, resztę i liczbę czwórek w reszcie.

Wartość dla miesiąca -jeśli nazwa miesiąca zaczyna się lub kończy samogłoską**, odjąć liczbę porządkową miesiąca od 10. Otrzymana różnica z dodaną do niej liczbą dni miesiąca określa wartość dla miesiąca następnego. Wartością dla stycznia jest"0", dla lutego i marca (trzeciego miesiąca) "3", dla grudnia (dwunastego miesiąca) "12".

Wartość dla dnia -dzień miesiąca.

Jeśli data wypada w styczniu lub w lutym przestępnego roku, należy od uzyskanego wyniku końcowego odjąć "1" (uprzednio dodając 7, jeśli wcześniej uzyskano "0"), pamiętając, że każdy rok podzielny przez 4 jest przestępny, z wyjątkiem lat kończących wiek (w nowym stylu), jeśli liczba wieków nie jest podzielna przez 4 (np. 1800).
Ostateczny rezultat określa dzień tygodnia: "0" oznacza niedzielę, "1" -poniedziałek itd.***

Przykłady

18 września 1783 roku

17 dzielone przez 4 daje resztę "1"; 3 odjąć 1 równa się "2"; dwa razy 2 to "4".
83 to 6 tuzinów i 11, co daje sumę 17; dodając 2 otrzymuje się 19, a więc (po podzieleniu przez 7) "5". Suma dwóch obliczonych wartości jest równa 9, czyli "2".
Dla sierpnia otrzymujemy "10 odjąć 8", czyli "2", a więc wartością dla września jest "2 dodać 3", czyli "5". Suma dotychczas obliczonych wartości jest równa 7, czyli "0", można ją więc pominąć.
18 daje "4". Odpowiedź: "czwartek".

23 lutego 1676 roku

18 odjąć 16 daje "2".
76 to 6 tuzinów i 4, co daje sumę 10; dodając 1 otrzymuje się 11, czyli "4". Suma wynosi teraz "6".
Wartością dla lutego jest "3"; razem 9, czyli "2".
23 daje "2", a suma staje się równa "4".
Poprawka na rok przestępny daje ostateczny wynik "3". Odpowiedź:"środa".

*A co z datami z przedziału 3 do 13 września 1752? (przyp. K'ma52).
**Oczywiście w języku angielskim. Miesiącami, które nie spełniają tego warunku, są: marzec, wrzesień, listopad, grudzień.
***Jak dla mnie to ta metoda jest zbyt skomplikowana żeby z niej "normalnie" korzystać -ale to moje zdanie (przyp. K'ma52).

Teksty te pochodzą z książki Martina Gardnera pt. "Wszechświat w chusteczce" oraz z wszelkiego rodzaju publikacji Lewisa Carrolla

[ do góry ]